Kurs języka migowego w Słupsku

Kurs języka migowego w Słupsku

Uprzejmie informujemy, że w Kole Terenowym Polskiego Związku Głuchych w Słupsku organizujemy kurs języka migowego SJM – poziom podstawowy. Kurs odbędzie się w systemie weekendowym (piątki po południu i w soboty ) w okresie 20 maja do 25 czerwca 2016r. Szczegóły i  harmonogram w zakładce "język migowy".

Informujemy, że  PFRON posiada środki na dofinansowanie kursów języka migowego. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do kursu z języka migowego prosimy o składanie wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski kontakt z PFRON (tel. 58/350 05 00).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.