„Muzeum Bez Wyjątku 2017″

„Muzeum Bez Wyjątku 2017″

„Muzeum Bez Wyjątku 2017″
Oferta dla osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Emigracji w Gdyni

Trwa trzecia edycja „Muzeum Bez Wyjątku”, projektu dla osób z niepełnosprawnością wzroku, osób niesłyszących, głuchoniewidomych, a także z niepełnosprawnością intelektualną. Przewodnicy bezpłatnie oprowadzają chętnych po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni. Wstęp na wystawę jest również darmowy.

Wierzymy, że nowoczesna instytucja kultury to miejsce otwarte dla wszystkich – mówi Anna Posłuszna, koordynatorka projektu. – Właśnie dlatego kompleksową ofertę dla osób z niepełnosprawnościami nazwaliśmy „Muzeum Bez Wyjątku”. Zależało nam na tym aby nie tylko umożliwić tej grupie komfortowe zwiedzanie wystawy, ale i regularnie włączać ich w życie kulturalne placówki.

W ramach „Muzeum Bez Wyjątku 2017″ można skorzystać z oprowadzania tłumaczonego na Polski Język Migowy lub System Językowo-Migowy. Przewodniczki biegłe w audiodeskrypcji pomogą osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku w poznaniu budynku i odkrywaniu tych elementów ekspozycji, które można poznawać przez nie tylko wzrokiem. Osoby głuchoniewidome będą mogły skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych tłumaczy-przewodników (tzw. tłumaczy SKOGN). Z kolei przewodnicy osób z niepełnosprawnością intelektualną, w zależności od potrzeb, mogą oprowadzić grupę przybliżając jej w przystępny sposób główne wątki wystawy, jak i asystować pojedynczym osobom, towarzysząc im podczas całej wizyty i pozwalając na indywidualny odbiór muzeum. Wsparcie przewodników może rozpocząć się już w momencie odebrania gościa Muzeum z przystanku autobusowego. Chętnie wskażą oni wszystkie potrzebne miejsca (szatnia, toaleta, kawiarnia itp.) i udzielą innej, niezbędnej pomocy.

Oferta tłumaczeń na język migowy dotyczy poszczególnych wykładów, spotkań i prelekcji prowadzonych regularnie w Muzeum Emigracji. Informacje o konkretnych wykładach będą pojawiać się na stronie internetowej www.POLSKA1.pl oraz w mediach społecznościach.

W ramach „Muzeum Bez Wyjątku 2017” dostępna jest także bezpłatna oferta warsztatowa, adresowaną do dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością narządu wzroku oraz do osób niesłyszących. Będą się one odbywać do końca listopada. Ich terminy mogą być uzgodnione indywidualnie.

Od początku trwania projektu przeprowadzonych zostało 93 oprowadzań i 19 warsztatów w których skorzystało ponad 490 osób z niepełnosprawnościami, w tym 360 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 130 osób z niepełnosprawnością narządu wzroku lub słuchu.

W tym roku planujemy szereg warsztatów wspólnie z partnerem, czyli Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 z Gdyni. Finałem cyklu warsztatów będzie wydarzenie rodzinne, połączone z pokazem wypracowanych na warsztatach form teatralnych, artystycznych i plastycznych oraz występem uczniów szkoły, którzy odznaczają się wybitnymi talentami (m.in. śpiew czy taniec), a nie mieli do tej pory okazji zaprezentowania ich szerszej publiczności.

Jak można skorzystać z usług przewodnika i tłumacza?

Szczegóły dotyczące wizyty należy ustalić telefoniczne bądź mailowo (a.posluszna@muzeumemigracji.pl lub j.gojzewska@muzeumemigracji.pl) z Działem Edukacji Muzeum Emigracji. Koordynatorki projektu pomogą określić potrzeby i zaproponują program wizyty. Datę ustala się indywidualnie dla każdej grupy, razem z pracownikami Muzeum.

Rezerwacji warsztatów oraz oprowadzania po wystawie stałej należy dokonywać z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych, a udziału w spotkaniach tłumaczonych na język migowy min. 3 dni roboczych.

Od wtorku do niedzieli Muzeum oferuje usługi oprowadzania oraz warsztaty edukacyjne dla osób:
– niewidomych i słabowidzących,
– głuchoniewidomych,
– osób niesłyszących,
– z niepełnosprawnością intelektualną.

Do dokonywania rezerwacji na oprowadzania oraz tłumaczenia spotkań na język migowy zapraszamy zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. Na warsztaty zapraszamy grupy zorganizowane lub rodziny i grona przyjaciół, w których jest osoba z niepełnosprawnością i które wspólnie chciałby spędzić czas w Muzeum.

Anna Posłuszna
tel. +48 58 670 41 89
a.posluszna@muzeumemigracji.pl

Joanna Gojżewska
tel. +84 58 670 41 60
j.gojzewska@muzeumemigracji.pl

Usługi dostępne są do 30 listopada dzięki projektowi „Muzeum bez Wyjątku 2017″, na który Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”. Partnerami projektu są Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Centrum Integracja oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Gdyni.