Informacja w sprawie danych osobowych

Informacja w sprawie danych osobowych

Szanowni Członkowie Polskiego Związku Głuchych Oddziału Pomorskiego
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 1016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym informujemy, że Państwa dane osobowe są przewarzane zgodnie z Rozporządzeniem w celu kierowania do Państwa oferty stowarzyszenia w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Państwa dane osobowe są przechowywane aż do czasu wygaśnięcia członkostwa. Państwa dane są przekazywane wyłącznie podmiotom wykonującym usługi pocztowe na potrzeby realizacji Państwa praw i obowiązków wynikających z członkostwa.

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do:

  1. treści swoich danych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia sprzeciwu,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że ich przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Oddział Pomorski Polskiego Związku Głuchych.

W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: w.piasecki@informacjebezpieczne.pl