,,Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu”

,,Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu”

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy krótkie filmy, które powstały w ramach projektu ,,Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu”. Dwa filmy dotyczą Dobrych i złych praktyk w obsłudze osób głuchych, trzy filmy przedstawiają następujące zagadnienia: polisolokata, obligacje i kredyt.

Dobre praktyki:

Złe praktyki:

Prodykty finansowe – Polisolokata:

Prodykty finansowe – Obligacje:

Prodykty finansowe – Kredyt: