Ważne! Zmiana terminu kursu

Ważne! Zmiana terminu kursu

Uwaga!

Kurs, który miał odbyć się w terminie od 20 marca do 25 kwietnia 2020r.,został przesunięty na termin od 28 sierpnia 2020 do 31 października 2020r.

Osoby, które otrzymały dofinansowanie do kursu prosimy o skontaktowanie się z PFRON w celu spisania aneksu do umowy.