Aktualności

Poszukujemy pracownika

Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski
poszukuje pracownika na stanowisko:

Instruktor ds. rehabilitacji osób niesłyszących w ramach projektu „Chcemy być aktywni i samodzielni w życiu społecznym”

 

Miejsce pracy: Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Chojnicach

Wymiar etatu: 0,60 etatu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych z osobami niesłyszącymi na podstawie opracowanych IPD (udzielanie wsparcia: emocjonalnego, poznawczo-informacyjnego, instrumentalnego oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalno – bytowych)
 • wsparcie osoby niesłyszącej poza placówką PZG ( szkoły, banki, przychodnie, sądy itp.)
 • prowadzenie zajęć świetlicowych dla osób niesłyszących (samopomocowe grupy wsparcia, gry i zabawy świetlicowe, omawianie programów TV, nauka znaków j. migowego)
 • prowadzenie zajęć rozwoju aktywności społecznej dla osób niesłyszących ( wykłady informacyjne, spotkania tematyczne spotkania okolicznościowe, wyjścia w plener i do obiektów kultury)

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • znajomość języka migowego, Kultury głuchych i funkcjonowania osób niesłyszących

Oferta powinna zawierać:

 • cv z listem motywacyjnym
 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferty prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mariola.stancel@pzggdansk.pl  do dnia 10 maja 2020r.

 

Klauzula informacyjna o zasadzie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Oddziale Pomorskim Polskiego  Związku Głuchych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przekazanych danych jest Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk, email: pzggdansk@wp.pl.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, Państwa zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
 3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych oraz przez 3 lata, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych (w.piasecki@informacjebezpieczne.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.
 8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

 

Uwaga! Ważny komunikat!

Informujemy, że z powodu panującej pandemii Koronawirusa nasze Koła Terenowe na terenie województwa pomorskiego w: Chojnicach, Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, Wejherowie, Słupsku oraz Biuro Oddziału są zamknięte do odwołania. Pracownicy wykonują pracę zdalnie. Kontakt z pracownikami jest możliwy drogą elektroniczną, telefoniczną, SMS.

Czytaj dalej

KAS pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym w corocznym rozliczeniu PIT

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych (PZG) organizują akcję, która pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym złożyć roczne rozliczenie PIT.

Tłumacze języka migowego z PZG będą dostępni 9 marca i 2 kwietnia 2020 r. w wybranych urzędach skarbowych na terenie całego kraju.

Dzięki akcji KAS i PZG osoby niesłyszące lub niedosłyszące uzyskają w urzędzie zarówno pomoc w złożeniu rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, jak również w innych sprawach związanych z rozliczeniem PIT.

Czytaj dalej

„DZIEŃ OTWARTY” z udziałem pracowników Izby Skarbowej

Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Pniewskiego 8, w dniu 28 lutego br. (piątek) w godz. od 10:00 do 14:00 organizuje akcję „DZIEŃ OTWARTY” z udziałem pracowników Izby Skarbowej, którzy pomogą niesłyszącym, niedosłyszącym w rocznym rozliczeniu podatku. Podczas tego spotkania, zapewnimy tłumacza języka migowego.

 

Prosimy przynieść ze sobą:

 • roczne rozliczenie za 2018r.
 • otrzymany PIT za 2019r.

Zapraszamy

 

 

Aplikacja mobilna Alarm112 – instrukcja wideo

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami | Tańce z Ryanem. Film + zabawa

Szanowni Państwo,

serdecznie Państwa zapraszamy na wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami podczas wydarzenia Tańce z Ryanem. Film + zabawa, które odbędzie się 1 grudnia w godz. 16:00 – 20:00 w Muzeum Emigracji w Gdyni.

W programie znajdzie się m.in. pokaz filmu „La La Land” z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy oraz potańcówka w rytmie swinga z The Warsaw Dixielanders.

Czytaj dalej

Dzień Otwarty Notariatu

W sobotę, 30 listopada br. zapraszamy na 10. Edycję Dnia Otwartego Notariatu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 (sala 107)

w godzinach 10.00-16.00

 

Tegoroczny Dzień Otwarty Notariatu odbywa się pod hasłem :
„Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek – porozmawiaj o tym z notariuszem”.

Czytaj dalej

XXII Zlot Osób Niesłyszących i Niedosłyszących

Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski organizuje XXII Zlot Osób Niesłyszących i Niedosłyszących z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego, który odbędzie się w dniach: 27.09-29.09 br. w Centrum Rekreacji „U Stolëma” Ostrzyce. Szczegóły i zapisy w biurach kół terenowych PZG.

Czytaj dalej

Pomoc ze środków PFRON dla osób z dysfunkcją słuchu

Od bieżącego roku osoby z dysfunkcją słuchu mogą otrzymać pomoc ze środków PFRON w:

 1. uzyskanie prawa jazdy (różne kategorie),
 2. zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 3. zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania umożliwiającego komunikowanie się,
 4. utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
 5. szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Czytaj dalej

,,Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu”

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy krótkie filmy, które powstały w ramach projektu ,,Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu”. Dwa filmy dotyczą Dobrych i złych praktyk w obsłudze osób głuchych, trzy filmy przedstawiają następujące zagadnienia: polisolokata, obligacje i kredyt.

Czytaj dalej