Aktualności

Cykl zajęć online dla dzieci niesłyszących w ramach programu STEM Kindloteka

22 października o godz. 10:00 rozpoczyna się cykl zajęć online dla dzieci niesłyszących w ramach programu STEM Kindloteka, organizowanego przez Amazon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog oraz Fundację Widzialni. Jego celem jest popularyzacja edukacji według nowoczesnego modelu STEM wśród uczniów i nauczycieli oraz stwarzanie im możliwości do zdobywania wiedzy i kompetencji przyszłości. Model edukacji STEM to idea holistycznego podejścia do procesu nauczania i uczenia się, integrowania w procesie edukacyjnym różnych dziedzin wiedzy i rozwijania m.in. takich umiejętności jak logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność i współpraca.

Skrót STEM pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów:

S – Science (nauka)

T – Technology (technologia)

E – Engineering (inżynieria)

M – Math (matematyka)

I to właśnie te obszary rozwijane są podczas zajęć w ramach programu STEM Kindloteka.

Począwszy od 22 października, raz w miesiącu, odbywać się będą bezpłatne lekcje online skierowane są do dzieci niesłyszących, które będą mogły rozwijać swoje kompetencje cyfrowe bez konieczności wychodzenia z domu.  Co ważne, będą odbywać się raz w miesiącu przez cały bieżący rok szkolny w ramach trwającego programu STEM Kindloteka i będzie można z nich skorzystać na stronie www.cyfrowydialog.pl.  Fundacja Widzialni zadba o dostępność tego projektu, zapewnimy  tłumaczenie na język migowy oraz napisy na żywo.

Spotkanie autorskie online z Agnieszką Lis

W spotkaniu bierze udział tłumacz języka migowego w związku z czym osoby z dysfunkcją narządu słuchu mają możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.

Spotkanie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting 9 września o godzinie 17:00.

W trakcie wydarzenia ogłoszony zostanie również konkurs dotyczący twórczości autorki do wygrania książka z autografem.

Kilka słów o autorce.
Pisarka. Z wykształcenia pianistka i dziennikarka. Przez wiele lat handlowiec w wielkich korporacjach. Koszalinianka. Na studia przyjechała do Warszawy, i tutaj została, a dokładniej pod Warszawą, z dala od hałasu i biegu. Autorka powieści “Jutro będzie normalnie” (REPLIKA, 2011) oraz “Samotność we dwoje” (REPLIKA, 2011). Wydała także cykl piętnastu bajek dla czteroletnich dzieci zatytułowanych “Przygody Pana Parasola” (DRZEWO LAUROWE, 2011). Wydanie tychże bajek to wynik wygranej “KONKURSU NA DOBRĄ POWIEŚĆ” ogłoszonego przez Wydawnictwo DRZEWO LAUROWE. To też wyjście w nowoczesność – bajki ukazały się w formie elektronicznej, jako e-book. W roku 2010 została laureatką konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo REPLIKA na najlepsze kobiece opowiadanie erotyczne. W wyniku wygranej jej opowiadanie “Płomień cedru” zostało wydrukowane w antologii “ROZKOSZNE”, która została bestsellerem wydawnictwa za rok 2010. Po sukcesie tejże antologii Wydawnictwo REPLIKA zdecydowało się na powtórzenie konkursu i wydanie kolejnej części “ROZKOSZNYCH”.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ
1. Kliknij w link –> LINK i zarejestruj swoją chęć uczestnictwa.
2. Sprawd
ź e-mail podany podczas zapisu, otrzymasz wiadomość z zaproszeniem na spotkanie. UWAGA! Jeśli nie znajdziecie Państwo wiadomości w głównym folderze waszej skrzynki e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
3. W dniu spotkania kliknij link w zaproszeniu, które otrzymałeś na e-mail.

WAŻNE!
Ilość uczestników ograniczona do 200 osób. Decyduje kolejność zapisu.

Realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura w sieci” oraz dofinansowaniu Gminy Kobylnica.

Ważne! Zmiana terminu kursu

Uwaga!

Kurs, który miał odbyć się w terminie od 20 marca do 25 kwietnia 2020r.,został przesunięty na termin od 28 sierpnia 2020 do 31 października 2020r.

Osoby, które otrzymały dofinansowanie do kursu prosimy o skontaktowanie się z PFRON w celu spisania aneksu do umowy.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce

Poniższa informacja jest przeznaczona dla osób g/Głuchych i Słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu. Istnieje możliwość kontaktu i spotkań z członkami AA za pośrednictwem internetu. Jesteśmy świadomi, jak trudno jest znaleźć pomoc w tym zakresie osobom uzależnionym, a w szczególności niesłyszącym. Oferujemy spotkania on-line tłumaczone na PJM. Na spotkaniach tych dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. O kolejnych datach spotkań będziemy informować na bieżąco. Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds.Osób g/Głuchych i Słabosłyszących.
(tel. 660 467 849, mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com). Czytaj dalej

Poszukujemy pracownika

Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski
poszukuje pracownika na stanowisko:

Instruktor ds. rehabilitacji osób niesłyszących w ramach projektu „Chcemy być aktywni i samodzielni w życiu społecznym”

 

Miejsce pracy: Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Chojnicach

Wymiar etatu: 0,60 etatu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych z osobami niesłyszącymi na podstawie opracowanych IPD (udzielanie wsparcia: emocjonalnego, poznawczo-informacyjnego, instrumentalnego oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalno – bytowych)
 • wsparcie osoby niesłyszącej poza placówką PZG ( szkoły, banki, przychodnie, sądy itp.)
 • prowadzenie zajęć świetlicowych dla osób niesłyszących (samopomocowe grupy wsparcia, gry i zabawy świetlicowe, omawianie programów TV, nauka znaków j. migowego)
 • prowadzenie zajęć rozwoju aktywności społecznej dla osób niesłyszących ( wykłady informacyjne, spotkania tematyczne spotkania okolicznościowe, wyjścia w plener i do obiektów kultury)

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • znajomość języka migowego, Kultury głuchych i funkcjonowania osób niesłyszących

Oferta powinna zawierać:

 • cv z listem motywacyjnym
 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferty prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mariola.stancel@pzggdansk.pl  do dnia 10 maja 2020r.

 

Klauzula informacyjna o zasadzie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Oddziale Pomorskim Polskiego  Związku Głuchych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przekazanych danych jest Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk, email: pzggdansk@wp.pl.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, Państwa zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
 3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych oraz przez 3 lata, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych (w.piasecki@informacjebezpieczne.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.
 8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

 

Uwaga! Ważny komunikat!

Informujemy, że z powodu panującej pandemii Koronawirusa nasze Koła Terenowe na terenie województwa pomorskiego w: Chojnicach, Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, Wejherowie, Słupsku oraz Biuro Oddziału są zamknięte do odwołania. Pracownicy wykonują pracę zdalnie. Kontakt z pracownikami jest możliwy drogą elektroniczną, telefoniczną, SMS.

Czytaj dalej

KAS pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym w corocznym rozliczeniu PIT

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych (PZG) organizują akcję, która pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym złożyć roczne rozliczenie PIT.

Tłumacze języka migowego z PZG będą dostępni 9 marca i 2 kwietnia 2020 r. w wybranych urzędach skarbowych na terenie całego kraju.

Dzięki akcji KAS i PZG osoby niesłyszące lub niedosłyszące uzyskają w urzędzie zarówno pomoc w złożeniu rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, jak również w innych sprawach związanych z rozliczeniem PIT.

Czytaj dalej

„DZIEŃ OTWARTY” z udziałem pracowników Izby Skarbowej

Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Pniewskiego 8, w dniu 28 lutego br. (piątek) w godz. od 10:00 do 14:00 organizuje akcję „DZIEŃ OTWARTY” z udziałem pracowników Izby Skarbowej, którzy pomogą niesłyszącym, niedosłyszącym w rocznym rozliczeniu podatku. Podczas tego spotkania, zapewnimy tłumacza języka migowego.

 

Prosimy przynieść ze sobą:

 • roczne rozliczenie za 2018r.
 • otrzymany PIT za 2019r.

Zapraszamy

 

 

Aplikacja mobilna Alarm112 – instrukcja wideo

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami | Tańce z Ryanem. Film + zabawa

Szanowni Państwo,

serdecznie Państwa zapraszamy na wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami podczas wydarzenia Tańce z Ryanem. Film + zabawa, które odbędzie się 1 grudnia w godz. 16:00 – 20:00 w Muzeum Emigracji w Gdyni.

W programie znajdzie się m.in. pokaz filmu „La La Land” z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy oraz potańcówka w rytmie swinga z The Warsaw Dixielanders.

Czytaj dalej