Gdańsk

Kursy języka migowego w Gdańsku

W przypadku zgłaszania całej grupy (min.15 osób) istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych dniach tygodnia – dostosowując się do potrzeb zamawiającego.

KONTAKT: Zgłoszenia na poszczególne kursy przyjmowane są: pod numerem telefonu: (058) 341-96-25 na adres e-mail: pzggdansk@wp.pl osobiście lub pocztą na adres: Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski ul. Pniewskiego 8 80-246 Gdańsk

Konto: Bank Millennium S.A. nr 28 1160 2202 0000 0000 2705 1854

Zajęcia bedą się odbywać w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku przy ul. Pniewskiego 8.

 

Kursy SJM:

Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski organizuje i prowadzi kursy języka migowego przeznaczone dla różnych odbiorców: pracowników socjalnych, pracowników administracji samorządowej, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, pedagogów, studentów, rodziców dzieci niesłyszących itd. Przedmiotem nauczania na kursach jest język migany, w którym wykorzystuje się znaki języka migowego w układzie gramatycznym właściwym dla języka polskiego. Każdy kurs języka migowego kończy się egzaminem przeprowadzonym przez komisję, w skład której wchodzą wykładowcy języka migowego oraz przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych.

Stopień nauczania Stopień I (elementarny) Stopień II (doskonalący) Stopień III (zaawansowany)
Liczba znaków 300 300 300
Koszt kursu brutto 615,00 zł 615,00 zł 615,00 zł

 

 

Kurs elementarny systemu językowo-migowego (Stopień I) w systemie weekendowym zajęcia w piątki po południu i w soboty w godzinach przedpołudniowych.

Termin kursu 02 marca 2018r. – 31 marca 2018r. 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia w siedzibie Polskiego Związku Głuchych ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk.  Kurs może się rozpocząć kiedy grupa liczy minimalnie 15 osób.  

Koszt kursu 615,00zł.

Pobierz formularz

Informacje o dofinansowaniu

Serdecznie zapraszamy

Harmonogram kursu języka migowego SJM:

Nr Data Dzień tygodnia Godziny zajęć
1. 2.03.2018 piątek 16:30-20:00
2. 3.03.2018 sobota 09:00-14:30
3. 9.03.2018 piątek 16:30-20:00
4. 10.03.2018 sobota 09:00-14:30
5. 16.03.2018 piątek 16:30-20:00
6. 17.03.2018 sobota 09:00-14:30
7. 23.03.2018 piątek 16:30-20:00
8. 24.03.2018 sobota 09:00-14:30
9. 30.03.2018 piątek 16:30-20:00
10. 31.03.2018 sobota 09:00-14:30

 

 

Kursy PJM:

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy szkolenia z zakresu  Polskiego Języka  Migowego  – poziom A1  ( 60 godzin).

Kurs PJM poziom A1 w terminie 03 kwietnia 2018r. do 02 czerwca 2018r.

 

Koszt kursu 630,-zł.

Pobierz formularz

Informacje o dofinansowaniu

Serdecznie zapraszamy

Harmonogram kursów języka migowego PJM:

Kwiecień 2018 – Poziom A1 – grupa 1   Kwiecień 2018 – Poziom A1 – grupa 2
Nr Data Dzień tygodnia Godziny zajęć   Nr Data Dzień tygodnia Godziny zajęć
1.          03.04.2018 Wtorek 17:00-20:00   1.          04.04.2018 Środa 17:00-20:00
2.          05.04.2018 Czwartek 17:00-20:00   2.          06.04.2018 Piątek 17:00-20:00
3.          14.04.2018 Sobota 10:00-14:00   3.          09.04.2018 Poniedziałek 17:00-20:00
4.          15.04.2018 Niedziela 10:00-14:00   4.          11.04.2018 Środa 17:00-20:00
5.          17.04.2018 Wtorek 17:00-20:00   5.          16.04.2018 Poniedziałek 17:00-20:00
6.          19.04.2018 Czwartek 17:00-20:00   6.          18.04.2018 Środa 17:00-20:00
7.          24.04.2018 Wtorek 17:00-20:00   7.          28.04.2018 Sobota 10:00-14:00
8.          26.04.2018 Czwartek 17:00-20:00   8.          29.04.2018 Niedziela 10:00-14:00
9.          08.05.2018 Wtorek 17:00-20:00   9.          07.05.2018 Poniedziałek 17:00-20:00
10.       10.05.2018 Czwartek 17:00-20:00   10.       09.05.2018 Środa 17:00-20:00
11.       19.05.2018 Sobota 10:00-14:00   11.       14.05.2018 Poniedziałek 17:00-20:00
12.       20.05.2018 Niedziela 10:00-14:00   12.       16.05.2018 Środa 17:00-20:00
13.       22.05.2018 Wtorek 17:00-20:00   13.       26.05.2018 Sobota 10:00-14:00
14.       24.05.2018 Czwartek 17:00-20:00   14.       27.05.2018 Niedziela 10:00-14:00
15.       28.05.2018 Poniedziałek 17:00-20:00   15.       29.05.2018 Wtorek 17:00-20:00
16.       30.05.2018 Środa 16:00-20:00   16.       04.06.2018 Poniedziałek 16:00-20:00
17.       02.06.2018 Sobota 09:00-16:00   17.       09.06.2018 Sobota 09:00-16:00