Stop wykluczeniu – żyjemy aktywnie, realizujemy marzenia – kontynuacja

Jeśli jesteś niesłyszący lub słabo słyszący, posiadasz stopień niepełnosprawności znaczny, umiarkowany lub lekki skorzystaj z projektu:
Stop wykluczeniu – żyjemy aktywnie, realizujemy marzenia – kontynuacja.

Realizacja projektu od 01.04.2015r. – 31.03.2017r.
Cele projektu:
– rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

– zwiększenie poziomu wiedzy

– motywowanie i aktywizowanie do podejmowania działań mających na celu poprawę i zmianę sytuacji osób niepełnosprawnych
Projekt realizowany przez Oddział Pomorski Polskiego Związku Głuchych w pięciu Kołach Terenowych PZG w województwie pomorskim:

  1. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Gdańsku, ul. Pniewskiego 8
  2. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Chojnicach, ul. Wysoka 3
  3. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Słupsku, ul. Sienkiewicza 3
  4. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 9
  5. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22

Projekt dofinanansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pfron