OTWARCI NA KULTURĘ

OTWARCI NA KULTURĘ

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych zaprasza, chętne osoby z terenu całej
Polski, do udziału w warsztacie graffiti prowadzonym przez Głuchego artystę Tomasza
Grabowskiego, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą
OTWARCI NA KULTURĘ
Celem głównym projektu jest promowanie niesłyszących artystów, Kultury Głuchych, angażowanie
osób z różnymi niepełnosprawnościami w artystyczne formy aktywności tak, aby niwelować
bariery w dostępie do kultury.
Warsztat graffiti realizowany będzie w siedzibie OZ PZG w Szczecinie oraz w okolicznych
przestrzeniach miejskich w dniach 16‐18 września 2016 r. Rozpoczęcie zajęć 16 września o godzinie
16.oo w siedzibie OZ PZG.
Warsztat graffiti poprowadzi Tomasz Grabowski. Urodzony w roku 1988. Absolwent Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Pasjonat różnych dziedzin sztuki: grafiki, animacji, fotografii i malarstwa.
Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych.
Uczestnictwo w warsztacie graffiti jest bezpłatne. Każdy uczestnik będzie miał pokryte koszty
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnione podstawowe materiały. Zajęcia
warsztatowe będą tłumaczone dla osób słyszących przez tłumacza polskiego języka migowego.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Osoby chętne winny wypełnić „Kartę zgłoszenia” i nadesłać ją na adres:
ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
al. Wojska Polskiego 91/93
70‐481 Szczecin
lub drogą elektroniczną biuro@pzg.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2016
roku. Organizator rozpatrzy zgłoszenia i powiadomi osoby zakwalifikowane o szczegółach
uczestnictwa.