Wycieczka do Łeby

Wycieczka do Łeby

W ramach realizowanego zadania "Aktywność turystyczno – rekreacyjna osób niesłyszących" Koło Terenowe w Gdańsku organizuje w dniu 27 sierpnia br. wycieczkę do Łeby.
W programie między innymi:
– Park Rekreacyjno – Edukacyjny Sea Park w Sarbsku/k Łeby
– Labirynt Park Łeba

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze Koła Terenowego w Gdańsku.

 

Zadanie współfinansowane z przekazanych przez Miasto Gdańsk środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.