Aktualności

Zwiedzanie Lotniska w Gdańsku

Zapraszamy na zwiedzanie lotniska im. L. Wałęsy w Gdańsku  w dniu 4 lipca br. Koszt zwiedzania 15 zł. od osoby. Wszysczy proszeni są o zabranie ważnego dokumentu tożsamości. Zapisy i szczegółowe informacje do 29 czerwca br. w biurze PZG w Gdańsku u P. J. Wojdylak.
Zwiedzanie z przewodnikiem.

W programie miedzy innymi: zwiedzanie terminala i sortowni bagaży, przjście drogami technicznymi wzdłuż płyty lotniska, zwiedzanie siedziby Zakładowej Lotniskowej Strazy Pożarnej, poczęstunek.

Przejazd na lotnisko PKM (Pomorska Kolej Miejska) bilety we własnym zakresie.

Przewidywany czas zwiedzania – 3h.

Zwiedzanie Telewizji Gdańsk

Koło Terenowe PZG w Gdańsku w dniu 21 kwietnia br. organizuje wyjście do Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Gdańsku. Zapisy u pracownika Koła Terenowego PZG w Gdańsku.

Spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2016 r. (środa) w godzinach od 15.00 do 17.00 w świetlicy PZG w Gdańsku odbędzie się spotkanie mające na celu pomoc w wypełnianiu deklaracji podatkowych za rok 2015. Zapraszamy serdecznie członków naszego związku.

Zaproszenie

Koło Terenowe PZG w Gdańsku z okazji Dnia Kobiet zaprasza Panie (członkinie PZG) na spotkanie przy kawie, które odbędzie się w sobotę 12 marca o godz. 15:00 w świetlicy PZG w Gdańsku.

Kurs Polskiego Języka Migowego

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy szkolenia z zakresu  Polskiego Języka  Migowego  – poziom A1  ( 60 godzin lekcyjnych).

Okres  realizacji szkolenia  05 – 16 lipca 2016r.  w dni robocze  w godzinach 9:00 – 13:30  

Koszt kursu 738,-zł. 

Zajęcia bedą się odbywać w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku przy ul. Pniewskiego 8.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 58/341-96-25 oraz mailowo pzggdansk@wp.pl

Informujemy, że  PFRON posiada środki na dofinansowanie kursów języka migowego. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do kursu z języka migowego prosimy o składanie wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski kontakt z PFRON (tel. 58/350 05 00).

Serdecznie zapraszamy

OTWARCI NA KULTURĘ

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych zaprasza, chętne osoby z terenu całej
Polski, do udziału w warsztacie graffiti prowadzonym przez Głuchego artystę Tomasza
Grabowskiego, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą
OTWARCI NA KULTURĘ
Celem głównym projektu jest promowanie niesłyszących artystów, Kultury Głuchych, angażowanie
osób z różnymi niepełnosprawnościami w artystyczne formy aktywności tak, aby niwelować
bariery w dostępie do kultury.
Warsztat graffiti realizowany będzie w siedzibie OZ PZG w Szczecinie oraz w okolicznych
przestrzeniach miejskich w dniach 16‐18 września 2016 r. Rozpoczęcie zajęć 16 września o godzinie
16.oo w siedzibie OZ PZG.
Warsztat graffiti poprowadzi Tomasz Grabowski. Urodzony w roku 1988. Absolwent Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Pasjonat różnych dziedzin sztuki: grafiki, animacji, fotografii i malarstwa.
Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych.
Uczestnictwo w warsztacie graffiti jest bezpłatne. Każdy uczestnik będzie miał pokryte koszty
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnione podstawowe materiały. Zajęcia
warsztatowe będą tłumaczone dla osób słyszących przez tłumacza polskiego języka migowego.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Osoby chętne winny wypełnić „Kartę zgłoszenia” i nadesłać ją na adres:
ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
al. Wojska Polskiego 91/93
70‐481 Szczecin
lub drogą elektroniczną biuro@pzg.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2016
roku. Organizator rozpatrzy zgłoszenia i powiadomi osoby zakwalifikowane o szczegółach
uczestnictwa.