Poradnia Gdańsk

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku

Ul. Głogowska 11,
80-302 Gdańsk
Tel./Fax 58/556 05 28 / +48 797-838-585
email: osrodek@osrodekpzg.pl
Strona internetowa: www.osrodekpzg.pl