Zarząd Oddziału

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
ODDZIAŁ POMORSKI

Ul. Pniewskiego 8
80-246 Gdańsk
Tel./Fax 58/341 96 25
e-mail: pzggdansk@wp.pl
e-mail: biuro@pzggdansk.pl

Kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących
mariola.stancel@pzggdansk.pl


 

 

Zarząd oddziału

  • Prezes: Lila Misiuk
  • I Wiceprezes: Czesław Mocarski
  • II Wiceprezes: Beata Morawska
  • Sekretarz: Maciej Węgrzynowski
  • Członek: Joanna Litewska
  • Członek:  Regina Kunka
  • Członek: Józef Topczenko

Komisja rewizyjna oddziału

  • Przewodniczący: Andrzej Borkowski
  • Zastępca Przewodniczącego: Helena Wota
  • Sekretarz: Joanna Cwojdzińska