Zarząd Oddziału

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
ODDZIAŁ POMORSKI

Ul. Pniewskiego 8
80-246 Gdańsk
Tel./Fax 58/341 96 25
e-mail: pzggdansk@wp.pl

Kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących
mariola.stancel@pzggdansk.pl

 

 

Zarząd oddziału

 • Prezes: Lila Misiuk
 • Wiceprezes: Beata Morawska
 • Sekretarz: Czesław Mocarski
 • Członek: Józef Topczenko
 • Członek:  Przemysław Dąbrowski
 • Członek: Maciej Węgrzynowski
 • Członek: Joanna Litewska

 

Komisja rewizyjna oddziału

 • Przewodniczący: Andrzej Borkowski
 • Zastępca Przewodniczącego: Helena Wota
 • Sekretarz: Joanna Cwojdzińska

 

Sąd koleżeński oddziału

 • Przewodnicząca: Marek Mackiewicz
 • Zastępca przewodniczącej: Czesław Kowal
 • Sekretarz: Beata Misztal