“Jestem Rodzicem – chcę wiedzieć” – poradniki dla niesłyszących rodziców małych dzieci

Informujemy, że Oddział Pomorski Polskiego Związku Głuchych we współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku realizuje w roku 2017 projekt w ramach zadań zlecanych przez PFRON.

Nazwa zadania “Jestem Rodzicem – chcę wiedzieć” – poradniki dla niesłyszących rodziców małych dzieci

Projekt realizowany jest od 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.

W harmonogramie najintensywniejsze prace redakcyjno wydawnicze przewidziano na wrzesień – grudzień. Projekt stanowi kontynuację wydawniczej działalności Ośrodka.
Współfinansowane ze środków PFRON

PDF Implant słuchowy

PDF Jak sobie radzić z małym dzieckiem