“W kręgu zabaw – integracja rodzin niesłyszących”

Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski zaprasza do udziału w projekcie “W kręgu zabaw – integracja rodzin niesłyszących”.
Zadanie współfinansowane z przekazanych przez Miasto Gdańsk środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Serdecznie zapraszamy!