Kursy języka migowego

Organizujemy i prowadzimy kursy języka migowego przeznaczone dla różnych odbiorców