Gdańsk

Kursy języka migowego w Gdańsku

W przypadku zgłaszania całej grupy (min.15 osób) istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych dniach tygodnia – dostosowując się do potrzeb zamawiającego.

KONTAKT: Zgłoszenia na poszczególne kursy przyjmowane są:
– pod numerem telefonu: (058) 341-96-25,
– osobiście,
– poprzez formularz zgłoszeniowy,
– pocztą na adres: Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski ul. Pniewskiego 8 80-246 Gdańsk.

Konto: Bank Millennium S.A. nr 28 1160 2202 0000 0000 2705 1854

Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku przy ul. Pniewskiego 8.

Informacje o dofinansowaniu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Kurs PJM: 

 

Kurs PJM  I poziom (weekendowy)

UWAGA ZMIANA TERMINU

Termin 14 maja 2021r. 28 maja 2021r. do 3 lipca 2021r.

Ilość godzin: 60 h

Koszt kursu 850,-zł

 

Kurs PJM  II poziom (weekendowy)

Termin 27 sierpnia 2021r. do 9 października 2021r.

Ilość godzin: 60 h

Koszt kursu: 850,- zł

 

Kurs PJM  III poziom (weekendowy)

NIE ODBĘDZIE SIĘ

Termin 27 sierpnia 2020r. do 10 października 2020r.

Ilość godzin: 60 h

Koszt kursu: 900,- zł

Kurs przeznaczony przede wszystkim dla logopedów, pedagogów, psychologów i nauczycieli, którzy w swojej pracy zawodowej mają styczność z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu oraz niesłyszącymi rodzicami.

Celem kursu jest  poszerzenie znajomości znaków ideograficznych i wzrost  kompetencji komunikacyjnych  w PJM w obszarach związanych z nauczaniem i wychowaniem.  Nabyte umiejętności pomogą w omawianiu i rozwiązywaniu   problemów wychowawczych, emocjonalnych i trudności szkolnych dzieci niesłyszących.


 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy