Dzień Otwarty Notariatu „Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek”

Dzień Otwarty Notariatu „Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek”

W ostatnią sobotę miesiąca, 25 listopada, odbędzie się ósma edycja Dnia Otwartego Notariatu, w ramach której od godziny 10.00 do 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku będą udzielali wszystkim zainteresowanym nieodpłatnych porad prawnych. Tłumacz języka migowego dostępny w godzinach od 10:00 do 12:00.

   Dzień Otwarty Notariatu jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez samorząd notarialny od 2010 roku, z roku na rok cieszącym się coraz większym prestiżem – tegoroczna edycja została objęta honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.

   Ideą Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość porozmawiania z notariuszami oraz skonsultowanie z nimi swoich problemów i wątpliwości natury prawnej. Notariusze będą nieodpłatnie udzielać wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących sporządzenia testamentów, darowizn, umów dożywocia i renty oraz innych form przekazywania majątku. Nie ogranicza to jednak listy tematów udzielanych porad. Notariusze będą odpowiadać na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych z pomocy rejentów będą mogły skorzystać także osoby głuchonieme.

  Kluczowym słowem w temacie tegorocznego DON-u jest BEZPIECZEŃSTWO. To właśnie osoba notariusza stoi na straży bezpieczeństwa podejmowanych przez interesantów decyzji, wymagających nadania formy aktu notarialnego – informuje strony czynności notarialnej o dostępnych rozwiązaniach prawnych, należycie zabezpiecza prawa i słuszne interesy stron oraz poucza o skutkach dokonywanych czynności.

  Akcja ta ma uświadomić, że także na co dzień przed podjęciem decyzji dotyczącej np. rozporządzenia własnym majątkiem, zamiast szukać rozwiązań na własną rękę warto umówić się z notariuszem na rozmowę wstępną – jest ona bezpłatna i pozwala zorientować się, jakie są możliwości osiągnięcia zamierzonego skutku.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania!

  

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU

25 listopada 2017 r., godz. 10.00-16.00

Urząd Miejski w Gdańsku,

ul. Nowe Ogrody 8/12

Przydatne linki:

– www.gdin.pl

– www.gdansk.pl

– www.pzggdansk.pl

PLAKAT