Spoczywaj w pokoju Panie Prezydencie!

Spoczywaj w pokoju Panie Prezydencie!

W imieniu społeczności osób Głuchych z terenu Pomorza zrzeszonych w Polskim Związku Głuchych oraz podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG żegnamy Pana Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Zachowujemy w pamięci Jego życzliwość i zrozumienie dla naszych spraw oraz wielką serdeczność podczas ubiegłorocznych spotkań.

Dzielimy smutek i sprzeciw wobec agresji.

Spoczywaj w pokoju Panie Prezydencie!