Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce

Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce

Poniższa informacja jest przeznaczona dla osób g/Głuchych i Słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu. Istnieje możliwość kontaktu i spotkań z członkami AA za pośrednictwem internetu. Jesteśmy świadomi, jak trudno jest znaleźć pomoc w tym zakresie osobom uzależnionym, a w szczególności niesłyszącym. Oferujemy spotkania on-line tłumaczone na PJM. Na spotkaniach tych dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. O kolejnych datach spotkań będziemy informować na bieżąco. Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds.Osób g/Głuchych i Słabosłyszących.
(tel. 660 467 849, mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com).

Z wyrazami szacunku,
Anonimowi Alkoholicy

(Informacja o Wspólnocie oraz zaproszenie-film)
https://drive.google.com/open?id=1OI7iyE1UpBxVGa_a8Y-5-MLHeGHVTDvG
Serdecznie zapraszamy AA osoby g/Głuche oraz słabosłyszące.
Spotkanie będzie tłumaczone na PJM.

14.06.2020 / niedziela / 19:00
21.06.2020 / niedziela / 19:00
28.06.2020 / niedziela / 19:00
05.07.2020 / niedziela / 19:00
12.07.2020 / niedziela / 19:00
19.07.2020 / niedziela / 19:00
26.07.2020 / niedziela / 19:00
02.08.2020 / niedziela / 19:00
09.08.2020 / niedziela / 19:00
16.08.2020 / niedziela / 19:00
23.08.2020 / niedziela / 19:00
30.08.2020 / niedziela / 19:00
Prosimy o dołączenie 10-15 minut przed spotkaniem.
Link do spotkania: http://meet.google.com/cwd-ryht-pcy

Jak dołączyć do spotkania – instrukcja PJM
https://drive.google.com/file/d/1Gtjg5E6tcvDuTn_dKgTuj1yzrAmKoNVZ/view?usp=sharing