Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce PZG w Wejherowie

"Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce PZG w Wejherowie" projekt realizowany w Kole Terenowym w Wejherowie od 15.02.2016r. do 15.12.2016r.

W ramach zadania organizowane sa usługi indywidualne i grupowe.

Szczegóły w biurze Koła Terenowego w Wejherowie.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Miasta Wejherowa.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8v6O0mcXRBh-Qu9C_FRpSHivP5aI57rl4uHmuIct0qRo43JDIL_3Yumc