Niesłyszący w drodze do aktywności i samodzielności w życiu społecznym

„Niesłyszący w drodze do aktywności i samodzielności w życiu społecznym” to dwuletni projekt realizowany w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2019r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe niesłyszące lub niedosłyszące posiadający aktualny  (ważny) stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki. W II okresie realizacji projektu nowych beneficjentów przyjmujemy do 31 lipca 2018 r.

Cele projektu:

– wzrost poziomu kompetencji w życiu społecznym

– ogólny rozwój i poprawa funkcjonowania uczestników do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia

– rozwój zainteresowań, rozszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz wzbogacanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

 

FORMY WSPARCIA:

  1. Usługi indywidualne

1) Bezpośrednie zajęcia indywidualne (wsparcie udzielane w placówkach: Gdańsk, Wejherowo, Słupsk, Chojnice, Starogard Gdański w godzinach pracy poszczególnych placówek)

2) Asystent osoby niesłyszącej  (wsparcie udzielane w placówkach: Gdańsk, Wejherowo, Słupsk, Chojnice, Starogard Gdański w godzinach pracy poszczególnych placówek)

 

  1. Zajęcia grupowe

1) Zajęcia świetlicowe (wsparcie udzielane w placówkach: Gdańsk, Wejherowo, Słupsk, Chojnice, Starogard Gdański w godzinach pracy poszczcególnych placówek)

2) Rozwój aktywności społecznej (wsparcie udzielane w placówkach: Gdańsk, Wejherowo, Słupsk, Chojnice, Starogard Gdański wgodzinach pracy poszczególnych placówek)

3) Warsztaty psychologiczne (wsparcie udzielane w placówce w Gdańsku i Wejherowie spotkania jeden raz w miesiącu)

4) Trening sprawności komunikacyjnej (wsparcie udzielane w placówce w Gdańsku jeden raz w miesiącu)

5) Warsztaty z języka polskiego (wsparcie udzielane w placówce w Gdańsku jeden raz w miesiącu)

 

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON