Niesłyszący w drodze do aktywności i samodzielności

“Niesłyszący w drodze do aktywności i samodzielności” to trzyletni projekt realizowany w okresie od 01.04.2022r. do 31.03.2025r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe niesłyszące lub niedosłyszące posiadający aktualny  (ważny) stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki.

 

Cele projektu:

– nabywanie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielności w życiu społecznym

– rozwój kompetencji komunikacji i zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

– wyrabianie zaradności osobistej i pobudzenie do aktywności społecznej

 

 

FORMY WSPARCIA:

  1. Usługi indywidualne

1) Bezpośrednie zajęcia indywidualne (wsparcie realizowane w placówkach: Gdańsk, Wejherowo, Słupsk, Chojnice, Starogard Gdański w godzinach pracy poszczególnych placówek)

2) Asystent osoby niesłyszącej  (wsparcie realizowane w placówkach: Gdańsk, Wejherowo, Słupsk, Chojnice, Starogard Gdański w godzinach pracy poszczególnych placówek)

 

  1. Zajęcia grupowe

1) Zajęcia świetlicowe (wsparcie realizowane w placówkach: Gdańsk, Wejherowo, Słupsk, Chojnice, Starogard Gdański w godzinach pracy poszczególnych placówek)

2) Rozwój aktywności społecznej (wsparcie realizowane w placówkach: Gdańsk, Wejherowo, Słupsk, Chojnice, Starogard Gdański w godzinach pracy poszczególnych placówek)

3) Warsztaty psychologiczne (zajęcia  realizowane w placówce w Gdańsku i w Wejherowie w 6-cio osobowych grupach 1 raz w miesiącu)

4) Trening sprawności komunikacyjnej (zajęcia realizowane w placówce PZG w Gdańsku poprzez zajęcia z surdologopedą – 1 raz w miesiącu)

5) Warsztaty z języka polskiego (zajęcia realizowane w placówce PZG w Gdańsku – 1 raz w miesiącu

6) Zajęcia słuchowo ruchowe (zajęcia realizowane w placówce PZG w Gdańsku – 1 raz w miesiącu)

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Miejsce realizacji projektu:

  • Koło Terenowe PZG w Gdańsku, ul. Pniewskiego 8
  • Koło Terenowe PZG w Chojnicach, ul. Wysoka 3
  • Koło Terenowe PZG w Starogardzie Gdańskim, ul. Paderewskiego 11
  • Koło Terenowe PZG w Słupsku, ul. Sienkiewicza 19
  • Koło Terenowe PZG w Wejherowie, ul. Sobieskiego 277C